Polska przegrała z Komisją Europejską w sprawie przepisów dotyczących GMO. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł dziś , że Warszawa nie dopełniła części zobowiązań wynikających z wprowadzenia w życie unijnej dyrektywy. Na razie nie zdecydowano o karze finansowej. By jej uniknąć, Polska musi teraz naprawić błędy.

Chodzi o dyrektywę z 2009 roku dotyczącą ograniczonego stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie. Dokument zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia wszelkich środków koniecznych do ochrony zdrowia człowieka oraz środowiska przed szkodliwym wpływem GMO.

Dwa lata temu Komisja Europejska złożyła skargę przeciwko Polsce uznając, że ta nie podporządkowała się do unijnych przepisów. Bruksela argumentowała wtedy, że Warszawa na przykład nieprawidłowo stosuje kryteria oceny i klasyfikacji możliwego ryzyka określone w dyrektywie.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu przychylił się dziś do zastrzeżeń Komisji orzekając, że Polska nie dopełniła zobowiązań, jakie ciążą na niej na mocy unijnych przepisów.