Według "EU11. Regular Economic Reoport", deficyt sektora rządowego i samorządowego w Polsce powiększy się do 4,6% PKB w 2013 r z 3,9% w ub.r. "ze względu na braki w dochodach głównie z VAT, akcyzy i CIT oraz pomimo cięć wydatków przewidzianych w nowelizacji budżetu z września". 

"Deficyt fiskalny Polski w 2014 r. skurczy się o ok. 1 pkt proc. PKB, odzwierciedlając m.in. oszczędności wynikające ze zmian w systemie emerytalnym i z kontynuacji kontroli wydatków, wdrożonej w 2011 r. - w tym z zamrożenia płac w sektorze publicznym i progów PIT, jak również dzięki utrzymaniu wyższej stawki VAT" - czytamy dalej w raporcie. 

Bank Światowy przypomina, że relacja długu publicznego do PKB zmniejszy się ze względu na transfer długu suwerennego (8,5% PKB) z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do państwowego filara systemu emerytalnego.