„To wielki kompromis dla Polski. Budżet na lata 2014-2020 będzie większy dla rolnictwa, przetwórstwa, obszarów wiejskich w porównaniu z obecną perspektywą" - powiedział minister Kalemba po spotkaniu w Brukseli.

Głównymi założeniami unijnej Wspólnej Polityki Rolnej jest stopniowe wyrównywanie szans, sprawiedliwszy podział dopłat dla rolników, zwiększenie wymogów ekologicznych oraz wsparcie dla młodych rolników. W latach 2014-2020 środki na politykę rolną wyniosą ponad 408 miliardów euro. Polska otrzyma z tej puli ponad 28 miliardów euro.