Drugi etap unii bankowej to tzw. wspólny mechanizm restrukturyzacji i likwidacji banków. „To będzie nasz priorytet podczas Rady. Istnieje przekonanie wśród ministrów, że, jeśli to możliwe, powinniśmy przyjąć porozumienie w tej sprawie„ - powiedział szef eurogrupy Jeroen Dijsselbloem.

Rozbieżności wśród krajów członkowskich dotyczą między innymi kwestii zabezpieczeń dla banków zagrożonych upadłością. Najgłośniej protestują Niemcy, które nie zgadzają się, aby automatycznie wykorzystywano w tym celu fundusz ratunkowy strefy euro.

Decyzje dotyczące Polski związane są z kolei z niedawną oceną Komisji Europejskiej , która zarzuciła Warszawie brak skutecznych i trwałych działań w redukowaniu deficytu. W tym roku miał on wynieść 3,6 procent PKB, w przyszłym miał być na dozwolonym, 3 procentowym poziomie. Komisja Europejska uznała jednak, że tegorocznego celu nie da się osiągnąć i przedłużyła czas na uzdrowienie finansów do 2015 roku.