Uzupełnione dane za trzeci kwartał wskazują, że gospodarka USA rozwijała się w tempie 3,6% rocznie.

To najlepszy wynik od marca ubiegłego roku. Przyczyną wzrostu są zakupy w sektorze przemysłowym, podaje amerykański Departament Handlu. Konsumenci nie są aż tak optymistyczni - tempo wzrostu wydatków konsumentów nieco spadło. 

W Europie gospodarka nadal kuleje. Wzrost w trzecim kwartale w eurostrefie był znikomy, dlatego Europejski Bank Centralny oraz Bank Anglii utrzymały dziś stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie. Ma to zachęcić przedsiębiorców do brania pożyczek i inwestycji.