Przewodniczący senackiej komisji finansów publicznych z PO, Kazimierz Kleina powiedział IAR, że z tytułu podwyżki akcyzy do budżetu państwa wpłynie dodatkowo prawie 1 miliard złotych. Zdaniem senatora to raczej pewne wpływy. Senator uważa, że podwyżka akcyzy zwiększy koszty produkcji np. butelki wódki od 1,50 zł do 1,80 zł. Może to jednak nie przełożyć się na wzrost cen z powodu dużej konkurencji na tym rynku. „Producenci będą to prawdopodobnie próbowali jakoś swoim kosztem sfinansować” - powiedział senator.
Senatorowie PiS złożyli wniosek o odrzucenie ustawy. Gdy nie uzyskał on poparcia, zagłosowali przeciw przyjęciu ustawy przez Senat. Jak powiedział IAR senator PiS Henryk Cioch, w ustawie okołobudżetowej powinny być zawarte tylko i wyłącznie regulacje związane z budżetem uchwalanym na rok 2014. Natomiast znajduje się tam wiele przepisów, które wprowadzają trwałe zmiany. Jako przykład senator podał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wprowadza trwałe zmiany niekorzystne dla spółdzielczości inwalidzkiej.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje m.in., że wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zostaną utrzymane na poziomie roku 2013 r. O 5 procent podniesiona zostanie akcyza na wyroby tytoniowe i o 15 procent na wyroby spirytusowe. Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jak było do tej pory. Kwoty dofinansowania określono na poziomach: 450 zł, 1125 zł i 1 800 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.