Konsensus rynkowy wynosił również 51,5 pkt - tyle samo, co wstępny szacunek Markit. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.