Najatrakcyjniejszym inwestycyjnie województwem w Polsce nadal jest mazowieckie, ale kolejne regiony - dolnośląskie, śląskie, małopolskie, pomorskie i wielkopolskie - zmniejszają dystans do lidera, wynika z raportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) nt. atrakcyjności inwestycyjnej województw.

"Z głównych wniosków zawartych w raporcie wynika, że mapa inwestycyjna naszego kraju nie zmienia się znacząco od lat. Obserwuje się jednak zmniejszenie dystansu najlepiej ocenianego obszaru inwestycyjnego, tj. Mazowsza, do innych województw polskich. I tak wśród najszybciej goniących Warszawę znalazły się województwa: dolnośląskie, śląskie, małopolskie, pomorskie i wielkopolskie" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

W ostatnim czasie znacząco podniosła się również atrakcyjność inwestycyjna województwa łódzkiego i podkarpackiego, co związane jest z sukcesami restrukturyzacyjnymi, poniesieniem nakładów na infrastrukturę i rozwinięciem sektora lotniczego, podano również.

Według opracowania wzrosła także atrakcyjność inwestycyjna województw zachodnich, dla których nie bez znaczenia pozostaje sąsiedztwo Niemiec oraz atrakcyjność obszarów wiejskich ogółem.

Raport został opracowany na zlecenie PAIiIZ przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej z SGH.