Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2013 roku o 1,9% r/r wobec 0,8% wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

W połowie listopada GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 1,9% r/r w III kw. br.

W okresie trzech kwartałów PKB był realnie wyższy o 1,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, informuje Urząd.

"W III kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7%" - podano też w komunikacie.

W I kw. 2013 r. wzrost PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) sięgnął 0,5% r/r. W poszczególnych kwartałach ub.r. wzrost PKB w tym ujęciu wyglądał następująco: I kw. - 3,5% r/r, II kw. - 2,4% r/r, III kw. - 1,3% r/r, IV kw. - 0,7% r/r.