W 2008 roku odsetek niespłacanych w Hiszpanii kredytów wynosił 1 procent sumy wszystkich pożyczek zaciągniętych w bankach.

Teraz wynosi 12,7 procent. Hiszpanie najczęściej nie spłacają kredytów hipotecznych, problemy ze zwrotem pieniędzy mają też małe i średnie firmy.

Między innymi dlatego, w opinii Europejskiego Banku Centralnego, hiszpański system finansowy wciąż jest słaby. Podczas spotkania we Frankfurcie z hiszpańskimi bankierami prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi wyrazil opinię, że na wzmocnienie banków w Hiszpanii trzeba będzie poczekać do 2015 roku.