Osiągnięcie porozumienia w sprawie budżetu na rok 2014 z zadowoleniem przyjął unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski. W nocy unijni ministrowie finansów i Parlament Europejski uzgodnili przyszłoroczne zobowiązania na poziomie 142,6 miliarda euro , a płatności na poziomie 135,5 miliarda euro. To o 500 milionów euro więcej niż początkowo zaproponowały państwa członkowskie.

Komisarz Lewandowski podkreśla, że kompromis w sprawie budżetu na rok 2014 jest podwójnie ważny. „Mamy pierwszy budżet następnej siedmiolatki, usunięto też ostatnie przeszkody z roku 2013, które były warunkiem Parlamentu, żeby przegłosować całą siedmiolatkę” - powiedział Lewandowski. Komisarz jest optymistą, co do możliwości zamknięcia długiej batalii budżetowej o wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 na sesji w przyszłym tygodniu w Strasburgu.

W ramach usuwania przeszkód z roku 2013 uzgodniono dodatkowe 400 milionów euro na pomoc dla krajów, które ucierpiały w wyniku katastrof naturalnych. Komisarz Lewandowski powiedział, że podział właśnie tych funduszy stanowił jeden z największych problemów podczas negocjacji, ale ostatecznie udało się osiągnąć kompromis. ”Wypłaty dla Niemiec, Rumunii, Austrii i Czech będą w 250 milionach euro finansowane z przesunięć tegorocznego budżetu , a w 150 milionach z przyszłorocznego budżetu” - dodał komisarz. Teraz unijny budżet musi zostać oficjalnie przyjęty przez Radę i Parlament Europejski.