W lipcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia będzie rosła bardziej wyraźnie - w tym roku miała wynieść 10,8%, zaś w 2014 r. - do 11,3%, by w 2015 r. spaść nieznacznie do 11,1%.

Negatywnie na podaż pracy w okresie projekcji wpłynie oczekiwany spadek liczby ludności będący wynikiem emigracji, która dotyczyć będzie w przeważającej części osób aktywnych zawodowo oraz niekorzystna zmiana struktury wiekowej ludności w związku ze wzrostem udziału osób w wieku poprodukcyjnym, podał bank centralny.

"Jednocześnie w latach 2013-2014 oczekiwany jest wzrost równowagowej stopy bezrobocia (NAWRU), co jest w dużym stopniu wynikiem występowania zjawiska histerezy" - czytamy dalej.

Stopa NAWRU ma wynieść w latach 2013-2015 odpowiednio: 9,1%, 9,3% i 9,3% (wobec 8,8% w 2012 r.)

"W latach 2013-2014 oczekiwany jest spadek liczby pracujących, która zacznie ponownie rosnąć w ostatnim roku projekcji, gdy tempo wzrostu przekroczy 3,0% r/r. Obniżająca się w horyzoncie projekcji liczba osób aktywnych zawodowo przyczyni się do spadku stopy bezrobocia już od III kw. 2014 r." - napisano też w raporcie.

NBP przewiduje, że liczba pracujących spadnie o 0,6% w tym i o 0,4% w przyszłym roku, zaś w 2015 r. wzrośnie o 0,3% (wobec wzrostu o 0,2% w ub.r.).

Według projekcji, jednostkowe koszty pracy zwiększą się o 1,9% w 2013 r., o 0,6% w 2014 r. i o 1,5% w 2015 r. Towarzyszyć temu będzie wzrost wydajności pracy - odpowiednio o: 1,9%, 3,4% i 3,0%.