W ocenie KUKE, oczekiwany wzrost w znacznej mierze wynika z czynników o charakterze sezonowym. Po licznych okresowych przestojach w miesiącach letnich firmy wznowiły produkcję - wyjaśniają eksperci Korporacji.

W dodatku sprzedaż kalkulowana na odnowienie zapasów klientów jest wyjątkowo wysoka.

Prognozy Korporacji dotyczące eksportu w roku 2013 i 2014 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 6,1 proc. i 9,4 proc.