Prezes UOKiK wydała decyzję dotyczącą zgody na dokonanie koncentracji. Dotyczy ona Grupy Azoty.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Zielone światło otrzymała Grupa Azoty, skupiająca ponad 30 przedsiębiorców, produkujących m.in. nawozy mineralne oraz środki chemiczne. Będzie ona mogła przejąć spółkę Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol – zajmującą się wydobyciem siarki. W wyniku transakcji Grupa Azoty nabędzie od Skarbu Państwa 85 proc. akcji przejmowanej spółki.

Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych Prezes Urzędu uznała, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.