Prezes UOKiK wydała decyzję dotyczącą zgody na dokonanie koncentracji. Dotyczą one Grupy o2.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Jedna z ostatnich decyzji dotyczy przejęcia kontroli nad Grupą o2. Zgodę na transakcję otrzymał European Media Holding, który wchodzi w skład grupy kapitałowej, skupiającej fundusze inwestycyjne zarządzane przez Innova Capital. Do Grupy o2 należy pięć spółek zajmujących się m.in. wydawaniem serwisów internetowych. Jej właścicielami są cypryjskie spółki: Borgosia Investments, Bridge20 Enterprises oraz Jadhave Holdings. W wyniku koncentracji European Media Holding będzie sprawował kontrolę nad Grupą o2 wraz jej dotychczasowymi akcjonariuszami.

Zielone światło otrzymała także Grupa Azoty, skupiająca ponad 30 przedsiębiorców, produkujących m.in. nawozy mineralne oraz środki chemiczne. Będzie ona mogła przejąć spółkę Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol – zajmującą się wydobyciem siarki. W wyniku transakcji Grupa Azoty nabędzie od Skarbu Państwa 85 proc. akcji przejmowanej spółki.

Po przeprowadzeniu postępowań antymonopolowych Prezes Urzędu uznała, że koncentracje nie doprowadzą do istotnego ograniczenia konkurencji.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.