Jesteśmy czołowym producentem żywności w Europie. Mamy szansę podbić światowe rynki również w innych dziedzinach. By tak się stało polskie przedsiębiorstwa wymagają wsparcia - uważa prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Jego zdaniem sektor spożywczy to niezwykle solidny filar polskiej gospodarki ponieważ nawet w czasach kryzysu konsumenci muszą kupować żywność.

Szef KIG zauważył, że Polska ma szansę również w innych dziedzinach. Wymienił m.in. przemysł meblarski, elektromaszynowy czy produkcję środków transportu. „Mamy dziedziny, w których jesteśmy bardzo dobrzy i możemy konkurować nawet z producentami z krajów bardziej zaawansowanych technologicznie” - ocenił Andrzej Arendarski.

To czego brakuje polskim firmom to kapitał. Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z innymi organizacjami chce zorganizować akcję wspierania polskiego kapitału. „Chodzi o stworzenie lepszych warunków dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw” - wyjaśnił Andrzej Arendarski. Wśród nich wymienił zmiany prawne oraz lepszą ochronę rodzimych przedsiębiorstw. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej zauważył, że obecnie zagraniczne firmy wkraczające na polski rynek mają o wiele lepsze możliwości niż rodzimy biznes.