Zgodę na podpisanie umowy łączącej systemy gazociągowe Polski i Słowacji wyraziła Rada Ministrów.

Umowa ma dotyczyć współpracy obu państw przy budowie gazociągu polsko-słowackiego. Jego powstanie zwiększy dywersyfikację dostaw gazu ziemnego, a gazociąg będzie istotną alternatywą wobec polsko-ukraińskiego połączenia gazowego w Drozdowiczach. Wzmocni tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski, umożliwi też dostęp do systemu magazynów gazu w Baumgarten w Austrii.

Wykonawcą inwestycji po stronie polskiej ma być spółka Skarbu Państwa Gaz-System SA. Jest ona jedynym operatorem sieci przesyłowej w Polsce.

Zostanie powołana grupa robocza, w skład której wejdą przedstawiciele administracji rządowej Polski i Słowacji oraz przedstawiciele wyznaczonych przez nie spółek, realizujących inwestycję. Spółki te będą właścicielami gazociągu.

Polsko-słowacki gazociąg będzie też elementem tak zwanego Korytarza Energetycznego Północ-Południe. Umożliwi on integrację rynków gazowych Europy Środkowo-Wschodniej poprzez swobodny przepływ gazu pomiędzy terminalem LNG w Świnoujściu a terminalem LNG w Chorwacji. Korytarz jest jednym z priorytetowych projektów regionalnych Unii Europejskiej.