"Chodzi o budowę prorozwojowej skłonności Polaków do oszczędzania" - wyjaśnia szef Związku Krzysztof Pietraszkiewicz. Według niego, jest to bardzo potrzebne na przykład na cele związane z budownictwem mieszkaniowym. Uzupełnia, że skłonność do oszczędzania powinna być powiązana ze wspieraniem przyszłych świadczeń emerytalnych.

Pietraszkiewicz zwraca także uwagę na potrzebę budowy sprawnego, stabilnego i mocnego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego.

Poza tym w najbliższym czasie Związek ma zamiar zająć się problemem, jakim jest restrukturyzacja przedsiębiorstw, które - co jest naturalne w gospodarce rynkowej - wpadają od czasu do czasu w jakieś kłopoty: czy to z powodów krajowych czy z uwarunkowań międzynarodowych.

ZBP widzi też konieczność udrożnienie systemu emisji listów zastawnych i rozwoju bankowości hipotecznej.