Sąd umorzył postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Polimexu-Mostostalu wszczęte na wniosek spółki Instal Bełchatów, jednak przyjął kolejny wniosek o upadłość spółki, złożony przez Jana Biłko, podała spółka w osobnych komunikatach.

"Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (...) informuje, że (...) powziął informację o wydaniu (...) przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości Spółki wszczętego na wniosek spółki Instal Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu. Postanowienie nie jest prawomocne" - głosi pierwszy komunikat.

W drugim komunikacie spółka informuje, że jej wierzyciel – Jan Biłko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Interprodukt z siedzibą w Krakowie złożył do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

"W ocenie spółki wierzytelność w momencie składania wniosku przez wierzyciela była w pełni zaspokojona, w związku z czym roszczenie nie jest zasadne. Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości" - głosi stanowisko Polimexu.

Wcześniej w październiku Polimex-Mostostal podpisał z Pekao, PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do Umowy ZOZF niezbędnych do wdrożenia drugiego etapu restrukturyzacji.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.