Wierzyciele Polimeksu-Mostostalu zrzekli się uprawnień wynikających z naruszenia przez spółkę umowy restrukturyzacyjnej i zobowiązali Polimex do wykonania zobowiązań do 31 stycznia 2014 r., podała spółka.

"Zgoda wierzycieli o przesunięciu terminu wykonania przez spółkę płatności obejmuje zarówno (i) zobowiązania spółki (…), których płatność przypadała do dnia 29 listopada 2013 roku, jak i (ii) zobowiązania spółki z powyższych tytułów, których płatność zgodnie z postanowieniami zawartej przez spółkę z wierzycielami umowy stawałaby się wymagalna w okresie pomiędzy 29 listopada 2013 roku a 31 stycznia 2014 r." - czytamy w komunikacie.

W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Pekao SA, PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do Umowy ZOZF niezbędnych do wdrożenia drugiego etapu restrukturyzacji.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.

Reklama