Zysk netto grupy w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 568 mln zł i był o 78 proc. mniejszy niż rok wcześniej. Przychody w tym okresie spadły o 3 proc., do 86,2 mld zł.
Problemy w segmencie rafineryjnym Orlen tłumaczy sytuacją makroekonomiczną.