Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec września br. 13,0% wobec 13,1% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). We wrześniu 2012 roku stopa ta wyniosła 12,4%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września br. wyniosła 2.083,1 tys., czyli była niższa o 0,1 tys. osób niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 5,3%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia we wrześniu utrzymała się na poziomie 13,0%.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2013 i 2014 roku.