Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wzrośnie w tym roku do niemal 80 mld zł sięgnie ponad 4,8% PKB, według planu przedstawionego przez wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego w liście do szefa Komisji Europejskiej, cytowanego przez "Rzeczpospolitą".

"Dziura w sektorze publicznym wyniesie w 2013 r. niemal 80 mld zł i sięgnie prawie 5% PKB. Taki plan na ten rok przedstawił minister finansów Jacek Rostowski w liście do szefa Komisji Europejskiej. W porównaniu z ubiegłym rokiem deficyt sektora rządowego i samorządowego ma być większy o ponad 17 mld zł. W relacji do PKB wzrośnie tym samym z 3,9%, do ponad 4,8" - czytamy w "Rz".

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) potwierdził, że "general government deficyt" wyniósł na koniec 2012 roku 3,9% PKB wobec 5,0% rok wcześniej.

W przyjętej w kwietniu br. aktualizacji programu konwergencji rzad zakładał, iż deficyt ten spadnie do 3,5% PKB w 2013 r. i do 3,3% PKB w 2014 r.

"Polski dług publiczny w 2012 r. spadł do 55,6% PKB z 56,2% PKB rok wcześniej. W tym roku jednak zadłużenie państwa ponownie się zwiększy i według prognoz MF sięgnie niemal 58% PKB" - czytamy dalej w gazecie.