Polacy najbardziej entuzjastyczni wobec integracji europejskiej wśród mieszkańców krajów Grupy Wyszehradzkiej. 78 procent badanych przez CBOS uważa, że Polska na integracji skorzystała, a 58 procent - że obecność w Unii jest dobra dla kraju.

Najmniejszy euroentuzjazm wykazują Węgrzy i Czesi. Tylko dwie piąte obywateli tego kraju uważa, że zyski z integracji przewyższają koszty. Zaledwie co trzeci obywatel tych krajów ocenia przynależność do struktur unijnych jako coś dobrego.

Wspólny dla mieszkańców Europy Środkowej okazuje się być sceptycyzm wobec kolejnego etapu integracji europejskiej - wprowadzenia wspólnej waluty Zarówno Polacy, jak Czesi i Węgrzy w większości nie chcą zastąpienia swoich narodowych walut euro.

Sprzeciwia się temu aż 3/4 Czechów, 70 procent Polaków i 61 procent Węgrów. 40 procent Słowaków, którzy euro już mają, negatywnie ocenia wprowadzenie tej waluty.

Badania przeprowadziły instytuty badawcze Polska, Słowacji, Czech i Węgier. W naszym kraju CBOS przeprowadził je między 6. a 12. czerwca oraz między 4 a 11 lipca na próbach liczących odpowiednio 1010 i 1005 dorosłych mieszkańców Polski.