W drugim kwartale 2013 roku liczba zatrudnionych w strefie euro spadła o 0.1% i nie zmieniła się w całej Unii Europejskiej w porównaniu z poprzednim kwartałem - wynika z ostatnich danych Eurostatu.

Zatrudnionych było łącznie ponad 221 milionów osób, z czego 145 milionów w krajach eurostrefy. „Ożywienie gospodarcze jest wciąż bardzo słabe , a aktywna polityka zatrudnienia jest konieczna do tego, aby wzrost PKB miał swoje odzwierciedlenie w tworzeniu nowych miejsc pracy” - stwierdził unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor. „ Aktywne działania na rynku pracy są kluczowe, by pomóc ludziom w znalezieniu zatrudnienia , a także by powstrzymać długotrwale bezrobotnych i tych, którzy dopiero kończą szkołę, przed całkowitą rezygnacją z szukania pracy” - dodał komisarz.

Według danych Eurostatu , zatrudnienie w drugim kwartale tego roku w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego spadło o 1 % w eurozonie i o 0,4 % w Unii Europejskiej. W Polsce zatrudnienie utrzymało się na tym samym poziomie w drugim kwartale, podczas gdy w pierwszym kwartale wzrosło o 0,2 % .