Stopa zatrudnienia w Polsce nie zmieniła się w II kw. 2013 r. w ujęciu kwartalnym (wobec 0,2% wzrostu kwartał wcześniej), wynika z szacunków unijnego urzędu statystycznego Eurostat.

W ujęciu rocznym odnotowano w Polsce spadek zatrudnienia o 0,5% (wobec 0,6% spadku r/r kwartał wcześniej).

W całej Unii Europejskiej zatrudnienie w II kw. br. nie zmieniło się w ujęciu kwartalnym o zmniejszyło się o 0,4% r/r.