Zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji (tj. po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora) wyniosło na koniec II kw. 2013 roku 888,11 mld zł, czyli było o 2,1% wyższe niż kwartał wcześniej, podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Od początku roku wzrosło o 5,7%.

"Największy wpływ na zmianę PDP w I półroczu 2013 r. miało finansowanie deficytu budżetu państwa (który po 6 miesiącach 2013 r. wyniósł 26,0 mld zł) oraz różnice kursowe (wzrost PDP z tego tytułu od końca 2012 r. o ok. 13,3 mld zł)" - głosi komunikat.

W komunikacie podano, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł 937,44 mld zł i wzrósł w II kw. br. o 2,1% (i o 5,7% od początku br.).

"Podobnie jak w przypadku PDP, wzrost EDP w I półroczu 2013 r. wynikał głównie z finansowania deficytu budżetu państwa" - czytamy dalej.

Ministerstwo podało także, że 92,4% państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,2%. Z 7,5% przypadających na podsektor samorządowy, 7,1% stanowi zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

"Wzrost państwowego długu publicznego od początku 2013 r. był wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 49,8 mld zł, tj. o 6,5%,

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1,2 mld zł, tj. o 1,8%,

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społ. o 0,9 mld zł, tj. o 41,2%" - czytamy także w komunikacie.