Kolejna porażka portugalskiego rządu. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą program mobilności pracowniczej. Miał on przynieść wielomilionowe oszczędności.

Rządowe plany przewidywały możliwość zwalniania pracowników administracji publicznej po rocznym okresie na przekwalifikowanie, w którym urzędnikom przysługiwałaby część wynagrodzenia. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, iż rozwiązanie to łamałoby przepisy gwarantujące bezpieczeństwo zatrudnienia.

Program mobilności miał zapewnić oszczędności rzędu 900 milionów euro. Zwolnienie części pracowników sektora publicznego jest jednym z wymagań stawianych Lizbonie przez międzynarodowych partnerów w zamian za wielomiliardową pożyczkę.

To już kolejna negatywna decyzja Trybunału Konstytucyjnego dotycząca oszczędnościowych posunięć centroprawicowego rządu Pedro Passosa Coelho. Stawia ona pod znakiem zapytania antykryzysowe cele zakładane na najbliższe lata.