Bez niespodzianki zakończyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy budżetowej. Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do prac w komisji finansów.Wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji już w pierwszym czytaniu złożyli politycy opozycji, ale nie uzyskali większości. Za odrzuceniem nowelizacji zagłosowało 194 posłów, 231 opowiedziało się za dalszymi pracami, a czterech wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji budżetu na 2013 rok zwiększa tegoroczny deficyt o około 16 mld złotych. W projekcie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą prawie 276 mld zł, wydatki nieco ponad 327 mld zł. Deficyt ma wynieść 51 mld 565 mln zł.

Do 2 września komisje sejmowe przekażą swoje stanowiska komisji finansów publicznych. Sprawozdanie komisji ma być gotowe do 6 wrześni