Czy dostawca usług może zakazać korzystania z innych dostępnych na rynku usług telekomunikacyjnych? Co należy zrobić, gdy jakość usług jest niezadowalająca lub niezgodna z warunkami zawartej umowy? - na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w Poradniku dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przygotowanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kierując się potrzebą zwiększenia dostępności informacji dotyczących zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, w tym praw i obowiązków abonentów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje Poradnik dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Intencją publikacji Poradnika jest wyjście naprzeciw potrzebom osób, które zamierzają podjąć decyzję o skorzystaniu z określonych usług telekomunikacyjnych, jak i tych, które już wykorzystują różne formy komunikacji elektronicznej. Przedstawiane przez dostawców usług oferty stają się coraz bardziej złożone, w szczególności poprzez stwarzanie konsumentom możliwości korzystania z różnorodnych pakietów usług. Dlatego też celem Poradnika jest przedstawienie w sposób przejrzysty praw i obowiązków konsumenta związanych z zawarciem umowy i korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.

Poradnik UKE dla uzytkownikow uslug telekomunikacyjnych
pobierz plik
Reklama

Poradnik zawiera między innymi odpowiedzi na najczęściej spotykane pytania i problemy konsumentów związane z postanowieniami umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów i cenników tych usług, takie jak:

- jakie dokumenty mogą być potrzebne przy podpisaniu umowy?
- czy dostawca usług może zakazać korzystania z innych dostępnych na rynku usług telekomunikacyjnych?
- jakie są warunki zmiany przez abonenta dotychczasowej umowy dokonanej na odległość (np. telefonicznie)?
- co należy zrobić, gdy jakość usług jest niezadowalająca lub niezgodna z warunkami zawartej umowy?
- jakie są prawa stron w przypadku rozwiązania umowy z winy dostawcy usług?
- co należy zrobić, aby przenieść numer?