Ernest Makowski z UOKiKu wyjaśnia, że w wyniku koncentracji PTE Warta zaprzestanie prowadzenia działalności, OFE Warta zostanie zlikwidowany, a członkowie OFE Warta zostaną członkami Allianz Polska OFE.

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów była konieczna, ponieważ w transakcji wezmą udział duże firmy.