Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) szacuje, że w czerwcu eksport z Polski wyniósł 12,872 mld euro. Był więc o 3,9% większy niż w maju i jednocześnie o 8,2% większy niż w czerwcu 2012 r., podała KUKE w komunikacie.

„Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w czerwcu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w czerwcu eksport z Polski wyniósł 12,872 mld euro. Był więc o 3,9% większy niż w maju i jednocześnie o 8,2% większy niż w czerwcu 2012 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 55,124 mld tj. o 6,6% więcej niż w maju i równocześnie o 7,6% więcej niż przed dwunastoma miesiącami" – czytamy w komunikacie.

Oczekiwany w czerwcu wzrost wielkości eksportu jest w znacznej mierze odreagowaniem słabszej w maju aktywności gospodarczej. W roku bieżącym rozkład zmian eksportu nie należy do typowych. Wyraźnie słabsze od oczekiwanych były dane za marzec i maj, natomiast lepsze były te za styczeń i kwiecień. Podobnie też będzie z czerwcem, którego wyniki powinny prezentować się nieco lepiej niż typowe. Na taki też scenariusz wskazują m.in. dane o produkcji sprzedanej przemysłu oraz obroty sprawozdawane przez podmioty handlu hurtowego, podkreślono w komunikacie.

„Wyniki eksportu w czerwcu będą istotne jeszcze z jednego powodu. W pierwszych miesiącach roku widoczna była tendencja do wzrostu udziału sprzedaży eksportowej w wynikach przemysłu. Większa niż zazwyczaj i większa niż zakładano część produkcji trafiała ostatecznie do klientów zagranicznych. Na rynku wewnętrznym odczuwalna była bowiem silna bariera popytowa. Istotny wzrost sprzedaży, zanotowany przez przemysł w czerwcu, mógł być tak kontynuacją dobrej passy w eksporcie jak i wynikiem pojawienia się pierwszych symptomów poprawy sytuacji na rynku krajowym. Eksport w czerwcu mniejszy od szacowanego przez Korporację, oznaczać będzie, że silnie wzrosła chłonność rynku krajowego. Wynik natomiast lepszy oznaczać będzie, że w kraju wciąż trudno uplasować towary i sprzedawcy poszerzają ekspansję zagraniczną wykorzystując między innymi słabszą pozycję złotego" – czytamy dalej.

Korporacja oczekuje, że w okresie VI – VIII 2013 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 6,4% w euro, a w wymiarze złotowym o 7,6%. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2013 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 158,3 mld euro, co stanowić będzie wynik o 8,0% wyższy niż w roku 2012.

W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 657,0 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 7,1% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2012. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim, zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W roku 2014 eksport może zwiększyć się do 173,6 mld euro (o 9,7%), co w wymiarze złotowym odpowiadać będzie kwocie 693,9 mld (wzrost o 5,6%).

Prognozy Korporacji dotyczące eksportu w roku 2013 i 2014 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 8,0% i 9,7% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 5,4% i 7,6%

Pozostałe kraje strefy euro o 3,6% i 5,4%

Pozostałe kraje UE o 6,7% i 8,0%

Pozostałe kraje rozwinięte o 6,1% i 8,3%

Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 19,9% i 20,0%

Kraje rozwijające się o 21,0% i 19,0%