Zarząd Banku Zachodniego WBK podtrzymuje po wynikach I półrocza, że zysk netto w całym roku będzie wyższy od wypracowanego w 2012 r, poinformował prezes Mateusz Morawiecki .

"Nadal w to wierzę, i podtrzymuję, że zysk netto i brutto będą wyższe rok do roku" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

W 2012 r. BZ WBK uzyskał łącznie 1.433,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1.184,35 mln zł zysku netto rok wcześniej.

W I poł. 2013 r. grupa miała 793,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 694,59 mln zł zysku rok wcześniej.