Aktualizacja strategii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) z nowymi akcentami szczególnie pod kątem poszukiwań i wydobycia ropy i gazu zostanie zaprezentowana na przełomie sierpnia i września, zapowiedział Kurella. 

"Z konkretnymi propozycjami w pierwszym rzędzie wrócimy do pana ministra. Na przełomie sierpnia i września mamy zamiar przedstawić nowe akcenty na konkretnych liczbach i konkretnych przedsięwzięciach" - zaznaczył p.o. prezesa PGNiG. 

Minister skarbu Włodzimierz Karpiński wskazał, że PGNiG zainwestuje 8 mld zł w segment poszukiwań i wydobycia w ciągu czterech - pięciu lat. 

Dzięki kopalni Lubiatów PGNiG zwiększy wydobycie roczne o ok. 340 tys. ton ropy i kondensatu do łącznie ok. 800 tys. ton oraz o 100 mln m. sześć. gazu. Udokumentowane zasoby wydobywalne ropy naftowej kopalni wynoszą ok. 7,25 mln ton, a gazu ziemnego ok. 7,3 mld m. sześć. 

"Ten obiekt jest w pełni zautomatyzowany i praktycznie niezależny od czynników zewnętrznych. Budowa była olbrzymim wysiłkiem naszego zespołu, czego efektem jest przedterminowe uruchomienie produkcji gwarantujące jeszcze szybszy zwrot nakładów inwestycyjnych. Jestem przekonany, że PGNiG będzie w pełni zadowolone z działalności kopalni" - powiedział Tomasz Tomczak, wiceprezes PBG, które stało na czele konsorcjum - wykonawcy kopalni. 

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum w składzie PBG, Tecnimont KT, Thermodesign engineering. Jej wartość wyniosła 1,7 mld zł brutto.