Skonsolidowany zysk netto Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wzrósł w I poł. br. ponad 30-krotnie, do 1,43 mld zł, m.in. dzięki znaczącemu zwiększeniu wydobycia i sprzedaży ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów oraz ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podała spółka w komunikacie.

"Ponad trzydziestokrotny wzrost zysku netto był możliwy m.in. dzięki znaczącemu zwiększeniu wydobycia i sprzedaży ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów oraz ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" - głosi komunikat.

W I poł. 2013 przychody Grupy PGNiG wzrosły o 14% r/r i wyniosły ok. 16,8 mld zł, głównie dzięki podwojeniu sprzedaży ropy naftowej oraz 10-proc. wzrostowi sprzedaży gazu, podała spółka.

"Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała znaczący (o 225%) wzrost wyniku EBITDA do ponad 3,3 mld zł wobec 1 mld zł w analogicznym okresie ub.r., dzięki lepszym wynikom wszystkich segmentów" - czytamy dalej.

Przychody segmentu poszukiwanie i wydobycie w I poł. 2013 r. zwiększyły się o 35% r/r do 2,76 mld zł, natomiast zysk EBITDA wzrósł o 62% r/r i osiągnął 1,8 mld zł.

"Na tak dobre wyniki segmentu wpływ miało przede wszystkim podwojenie sprzedaży ropy naftowej oraz rosnąca sprzedaż międzysegmentowa gazu ze złoża Skarv w Norwegii do PGNiG Sales & Trading. Wynik segmentu potwierdził trafność inwestycji w wydobycie ropy i gazu" - napisała spółka.

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w Grupie wzrosło do 462 tys. ton w I poł. 2013 r. wobec 223 tys. rok wcześniej. Sprzedaż ropy i kondensatu wzrosła o 102% do blisko 450 tys. ton w I półroczu br., natomiast przychody z ich sprzedaży wzrosły odpowiednio do 1,1 mld zł z 594 mln zł rok wcześniej.

Wydobycie gazu ziemnego było na poziomie 1,1 mld m3 w II kw. 2013 r., podobnie jak w analogicznym okresie 2012 r.

PGNiG zwróciło też uwagę na redukcję ujemnej marży na sprzedaży gazu.

"Obniżenie ceny zakupu gazu w kontrakcie jamalskim w wyniku renegocjacji w 2012 roku poprawiło wynik segmentu obrót i magazynowanie" - czytamy dalej.

Zysk EBITDA segmentu wyniósł 115 mln zł w I poł. 2013 r. wobec straty prawie 1,4 mld zł rok wcześniej. Również w II kw. 2013 roku zysk EBITDA poprawił się do 116 mln zł wobec 624 mln zł straty w analogicznym okresie 2012 roku, co było wynikiem spadku kosztu sprzedanego gazu o 19%; jednak nie wystarczyło to do osiągnięcia dodatniej marży na sprzedaży gazu wysokometanowego, tłumaczy firma.

"Marża ta wyniosła minus 2% w pierwszym półroczu 2013 roku wobec minus 11% w analogicznym okresie 2012 roku. Średnia cena taryfowa nadal nie pokrywała kosztów pozyskania gazu" - podało PGNiG.

Sprzedaż gazu wzrosła o 10% do ok. 8,8 mld m3 w I półroczu 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.

Spółka podała również, że pierwsze półrocze br. przyniosło rekordowe poziomy napełnienia podziemnych magazynów gazu.

"Zatłoczono do nich ok. 1,8 mld m sześc. gazu wysokometanowego. W połowie roku 2012 było to 1,5 mld m3. Dodatkowo, rozpoczęto już zatłaczanie PMG Wierzchowice, dzięki czemu przed sezonem zimowym maksymalny poziom zapasu może wynieść do 2,4 mld m3 gazu" - podano w materiale.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.