Chodzi o obowiązujący obecnie próg w wysokości 50 procent PKB, który nie pozwala na dalsze zadłużanie i zwiększanie deficytu.

Zdaniem członkini Rady Polityki Pieniężnej, kolejne obniżki stóp procentowych nie pomogą Polsce. Jak przypomniała, w ostatnich miesiącach stopy procentowe obniżono ośmiokrotnie. Obecnie ich poziom jest najniższy w historii - mówiła profesor Chojna - Duch. Dodała, że nie zgadza się z krytyką ministra finansów Jacka Rostowskiego, dotyczącego działań Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem Rostowskiego RPP zbyt póżno obniżyła stópy procentowe.

Profesor Elżbieta Chojna - Duch krytycznie ocenia pomysł Prawa i Sprawiedliwości powołania komisji śledczej w sprawie stanu finansów publicznych. Jej zdaniem, miałaby ona charakter polityczny. Elżbieta Chojna - Duch dodała, że w Sejmie odbędą się debaty na temat polskich finansów, więc komisja nie jest potrzebna.