Według Marka Belki, wpływ obniżania stóp procentowych na polską gospodarkę jest ograniczony. Polacy mają stosunkowo mało kredytów, zwłaszcza inwestycyjnych, a dalsza obniżka oprocentowania depozytów bankowych może doprowadzić do wycofania przez klientów indywidualnych środków z banków. "Ulokowanie ich w funduszach inwestycyjnych może skończyć się źle i dla inwestorów i dla banków" - przekonywał prezes NBP. "Zbyt niskie stopy procentowe mogą spowodować kłopoty w tych najmniejszych bankach, między innymi w bankach spółdzielczych. Chcielibyśmy także tego uniknąć" - dodał Marek Belka.

Prezes NBP przekonywał również, że polski system bankowy jest stabilny, zrównoważony i dobrze skapitalizowany. Marek Belka wysoko ocenił też kontolę systemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.