Wzrost gospodarczy Polski będzie słabł w tym roku, ale już w 2014 r. zacznie się poprawa, wynika z najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego
W styczniu MFW prognozował, że polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 1,7%. 

"Realny wzrost PKB spowolni do 1,1% w 2013 r.: oczekuje się, że pierwsza połowa roku będzie słaba, a w drugiej nastąpi odbicie. Ten bazowy scenariusz zakłada poprawę warunków gospodarczych u głównych partnerów handlowych Polski w II połowie roku, co powinno pomóc w odbudowie zaufania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - głosi raport MFW. 

Popyt krajowy będzie wspierać ograniczona presja inflacyjna (inflacja prognozowana jest na 1,6% w 2013 r., co wg Funduszu pomoże wzrostowi dochodów i płac) oraz efekty luzowania polityki pieniężnej (co powinno wspierać akcję kredytową). 

W średnim okresie powinno nastąpić stopniowe odbicie. Już w 2014 r. wzrost PKB powinien sięgnąć 2,2%, gdy popyt krajowy będzie napędzać konsumpcja, podał MFW.

"W średnim okresie nowa alokacja funduszy strukturalnych UE (2014-2020) powinna pobudzić inwestycje publiczne i dać dalszy impet odbiciu gospodarczemu. Prognozuje się, że wzrost sięgnie 3,5% w 2018 r." - czytamy dalej. 

Niemniej jednak w kwietniu MFW spodziewał się, że PKB Polski w 2018 r. wzrośnie o 3,7%. 

Obecnie Fundusz prognozuje, że wzrost gospodarczy w naszym kraju wyniesie: 3,0% w 2015 r., 3,3% w 2016 r. i 3,5% w 2017 r.