Wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 1,2% z ubiegłorocznych 1,9%, zaś w przyszłym roku przyspieszy do 2,6%, szacuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

"Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2013 roku wyniesie w Polsce 1,2%, co oznacza, że będzie ono niższe niż w roku ubiegłym. Po słabym pierwszym półroczu, w drugiej połowie roku oczekiwać można ożywienia w gospodarce - w trzecim kwartale tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 1,5%, natomiast w czwartym 1,9%" - czytamy w kwartalnych prognozach Instytutu.

Według szacunków IBnGR, w II kw. 2013 roku tempo wzrostu PKB wyniosło 0,7% r/r. Po pięciu kwartałach tendencji spadkowej nastąpiło zatem zatrzymanie spadku tempa wzrostu gospodarczego.

"Rolę głównego czynnika wzrostu gospodarczego w drugim kwartale przejął popyt krajowy. Traktować należy to jako pozytywny sygnał płynący z gospodarki, jako że w poprzednich czterech kwartałach wkład popytu krajowego w tworzenie wartości dodanej był ujemny. Tempo wzrostu popytu krajowego w drugim kwartale Instytut szacuje na 0,5%" - napisano w materiale.

Instytut podkreśla jednocześnie, że przyspieszenie wzrostu w drugiej połowie roku będzie wynikiem wyraźniejszego wzrostu popytu krajowego, a w szczególności spożycia indywidualnego.

"W 2014 roku koniunktura gospodarcza w Polsce będzie się nadal poprawiać. Według prognozy Instytutu, tempo wzrostu PKB w przyszłym roku wyniesie 2,6%" - czytamy dalej.

W maju br. IBnGR prognozował, że wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 1,2%, zaś w przyszłym roku przyspieszy do 2,5%.