W Polsce spada bezrobocie. W czerwcu stopa bezrobocia wyniosła 13,2 procent, czyli była o 0,3 niższa niż w maju.

Mimo to, sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna a bezrobocie jest wyższe o blisko procent w porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego (w czerwcu 2012 wyniosło 12,3 proc.). Bez pracy w Polsce pozostaje ponad dwa miliony sto tysięcy osób.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 13,2%.

Ustawa budżetowa na ten rok przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec 2013 r. wyniesie 13,0%, ale przedstawiciele rządu przyznają, że będzie znacznie wyższa. W założeniach do przyszłorocznego budżetu zapisano ten wskaźnik na poziomie 13,8% w grudniu 2014 r.