"Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie akceptuje przedstawionej przez zarząd Gdańsk Shipyard Group propozycji, by Agencja zrezygnowała z zabezpieczenia swoich należności w postaci hipoteki na nieruchomościach, na których znajduje się hala K1 i malarnia, w zamian za ustanowienie hipotek na innych, nieoperacyjnych składnikach majątkowych Stoczni" - głosi komunikat. 

Proponowane przez GSG nieruchomości mają - według wyceny zleconej przez ARP - wartość mniej więcej o połowę mniejszą - wartość obecnych hipotek ARP wynosi 165 mln zł, a wartość nowych proponowanych gruntów - wg cen rynkowych - ok. 70 mln zł, podała Agencja. 

Dodatkowo proponowane działki mają już zajęte hipoteki, m. in. na rzecz ZUS, ISD Trade, KUKE, Energa-Obrót (wykazywana obecnie w księgach wieczystych suma obciążeń proponowanych gruntów przekracza 100 mln zł), w dalszym ciągu pojawiają się też nowe wzmianki, podkreśla ARP. 

"Przystanie na tę propozycję grozi Agencji realnymi stratami - nawet jeśli obecnie nie byłaby to strata w wymiarze gotówkowym, to w sytuacji niekorzystnego przebiegu wydarzeń w Stoczni szybko by mogła się taką stać" - czytamy dalej. 

Z związku z tym ARP ponawia sugestię, by - w sytuacji, gdy pozostałe grunty stoczni są uznawane przez GSG za równie wartościowe i atrakcyjne - w pierwszej kolejności sprzedać nieruchomości niezwiązane z działalnością produkcyjną. 

"ARP S.A. przypomina jednocześnie, że większościowy akcjonariusz, odpowiadający za zarządzanie spółką, ma możliwości jej dokapitalizowania w dowolnej wysokości bez zgody Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Powyższe nie wyklucza prowadzenia rozmów w zakresie wcześniej składanych przez ARP S.A. deklaracji, w tym zbycia posiadanych przez ARP S.A. akcji" - konkluduje Agencja. 

Stocznia Gdańsk SA należy do dwóch akcjonariuszy: spółki Gdańsk Shipyard Group (75%) oraz należącej do Skarbu Państwa ARP (25%), jak podała spółka na swojej stronie internetowej. Gdańsk Shipyard Group jest spółką kontrolowaną przez ukraińskich akcjonariuszy: Siergieja Tarutę, Witalija Hajduka i Olega Mkrcztana. Są oni znanymi ukraińskimi przedsiębiorcami, współtwórcami i współudziałowcami grupy metalurgicznej ISD (Indiustrialnyj Sojuz Donbasa).