Uzyskanie zgód regulatorów jest warunkiem realizacji umowy zawartej 12 czerwca br. pomiędzy PKO Bankiem Polskim, a skandynawską grupą Nordea. 

W czerwcu PKO Bank Polski zawarł z Nordea Bank AB umowę dotyczącą przejęcia trzech polskich spółek Grupy Nordea oraz portfela kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2,83 mld zł. 

"Kolejnym krokiem realizacji transakcji jest uzyskanie przez PKO Bank Polski zgód prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy) na przejęcie kontroli nad Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Nordea Finance Polska oraz wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez PKO akcji Nordea Bank Polska oraz Akcji Nordea Life Polska" - podał bank. 

Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21% akcji i głosów na WZ), które zostało ogłoszone przez PKO BP 19 czerwca. Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych. 

PKO BP sfinansuje transakcję z kapitałów własnych, w tym zatrzymanych zysków, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy. Szacowane synergie mogą wynieść między 145 - 215 mln zł rocznie, a ich pierwsze efekty będą widoczne w ciągu 3 lat od finalizacji transakcji. 

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 193,48 mld zł na koniec 2012 r. wobec 190,75 mld na koniec 2011 r. PKO BP odnotował 3.748,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 3.807,20 mln zł zysku rok wcześniej. 

Nordea Bank Polska S.A. należy do największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm. Jego suma bilansowa wyniosła 33,31 mld zł na koniec 2012 r.