"Na pierwszym posiedzeniu po wakacjach będziemy mieli w Sejmie nowelizację budżetu" - powiedział Piechociński dziennikarzom. 

Kolejne posiedzenia Sejmu - po odbywającym się w tym tygodniu - przewidziane są na 23-26 lipca i 28-30 sierpnia.

Budżetowe cięcia mieliśmy poznać w lipcu...

Premier Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że w tym tygodniu powinien być gotowy komunikat w sprawie nowelizacji budżetu. Jednakże po wtorkowym posiedzeniu rządu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Rada Ministrów nie zajmowała się tym tematem. 

Analitycy szacują, że deficyt budżetowy może zostać podniesiony o ok. 10 mld zł. 

Ministerstwo Finansów podało wcześniej w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-marzec 2013 roku", że w budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano 30,95 mld zł deficytu, czyli 87,0% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok, wynoszącego 35,57 mld zł. Według zaprezentowanego w kwietniu harmonogramu realizacji budżetu, deficyt po pięciu miesiącach br. miał wynieść 27,52 mld zł. tj. 77,4% rocznego limitu.

Rząd jeszcze raz zajmie się szacunkami 1,5% wzrostu PKB w 2013 r.

Jednocześnie Piechociński zapowiedział, że rząd jeszcze raz "pochyli się" nad szacunkami wzrostu PKB w 2013 roku prognozowanego na 1,5%.

"Mamy w tej chwili tak rozstrzelone prognozy nie tylko dotykające polskiego PKB, ale sytuacji w Europie, że wszystkie te rachunki wymagają sięgnięcia do legendy i poważnej dyskusji. Spodziewam się, że w obszarze zespołu doradców Ministerstwa Gospodarki, także przy współudziale ludzi z Ministerstwa Finansów, banku centralnego jeszcze raz się nad tym pochylimy" - powiedział Piechociński dziennikarzom.

W przyjętej pod koniec kwietnia aktualizacji programu konwergencji rząd założył wzrost PKB w 2013 r. na poziomie 1,5% (wobec zapisanych w budżecie 2,2%) i na 2,5% na 2014 r.

Grozi nam najniższy wzrost PKB od 22 lat

Z kolei Narodowy Bank Polski podał ostatnio, że według centralnej ścieżki jego projekcji wzrost spowolni do 1,1% w tym roku (z 1,9% w ub.r.) i będzie najniższy od 22 lat.

Mediana prognoz dotyczących wzrostu PKB w 2013 r., w badaniach przeprowadzona przez NBP wśród 21 analityków w czerwcu, wynosi 1,2%. Minimalny prognozowany poziom wzrostu PKB na 2013 r. wynosił 1,0%, a maksymalny - 1,7%.

Ostatnio Bank Światowy obniżył prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 1,0%, a Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - do 0,9%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) spodziewa się wzrostu o 1,2%, podobnie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), natomiast Komisja Europejska - 1,1%.