Po maju deficyt wynosił już 30,94 mld zł, czyli 87,0% rocznego planu. 

Według zaprezentowanego w kwietniu harmonogramu realizacji budżetu, deficyt po sześciu miesiącach br. miał wynieść 26,00 mld zł. tj. 73,1% rocznego limitu. 

Po sześciu miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 44,6%, pozyskując 133,62 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 47,7% (tj. 159,61 mld zł), podał też resort w komunikacie. 

Przychody z prywatyzacji sięgnęły w tym czasie 1,87 mld zł, tj. 37,5% rocznego planu.