Wzrosła inflacja w strefie euro. Według szacunków Eurostatu, w czerwcu ceny w krajach unii walutowej wzrosły w ujęciu rocznym, średnio o 1,6 procent. W maju było to 1,4 procent. Najsilniej rosły ceny żywności i używek - o 3,2 procent. Z kolei spadały ceny energii - o 0,2 procent.