Poprawa sytuacji w strefie euro spowoduje przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce. W naszym kraju PKB będzie rósł także dzięki pobudzeniu konsumpcji prywatnej, wspieranej przez niską inflację.

Już w II kw. 2013 r. wzrost PKB powinien być wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku, kiedy wyniósł 0,5 proc. – wynika z prognoz analityków 11 krajowych instytucji finansowych, zebranych przez DGP. Ekonomiści oceniają, że wiosną wzrost PKB przyspieszył do 0,7–0,8 proc. W kolejnych kwartałach powinniśmy być świadkami dalszej poprawy koniunktury. Na II kw. 2014 r. analitycy przewidują już wzrost o 2,5 proc.

Źródłem poprawy wyników naszej gospodarki będzie lepsza sytuacja w strefie euro. – Nasi koledzy z Francji spodziewają się, że w przyszłym roku wzrost PKB w strefie euro przyspieszy do 1 proc. W takich warunkach nasza gospodarka z łatwością powinna rosnąć w tempie ok. 2 proc. – ocenia Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska. Jego zdaniem w pierwszej połowie przyszłego roku wyniku na poziomie 2 proc. nie uda się jeszcze uzyskać.