Łotwa od stycznia będzie 18. krajem strefy euro. Jej wejście do eurolandu zatwierdzili unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Wcześniej Komisja Europejska pozytywnie oceniła przygotowania władz w Rydze i uznała, że spełniły one wszystkie kryteria.

Łotwa jest szóstym krajem z grona nowych państw, które w 2004 roku weszły do Unii Europejskiej. Wspólną walutę przyjęły już - Słowenia, Malta, Cypr, Słowacja i Estonia. By wejść do strefy euro Łotwa musiała zagwarantować niski poziom inflacji, dług publiczny nieprzekraczający 60 procent PKB i deficyt finansów poniżej 3 procent PKB.

Ustabilizowane długoterminowe stopy procentowe to kolejny warunek, który musiał być spełniony. Ponadto, Łotwa była też w przedsionku strefy euro stabilizującym kurs wymiany walut i zmieniła przepisy dotyczące polityki pieniężnej, by były one zgodne z unijnym prawem.