Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja br. wyniosła 2.176,3 tys., czyli była niższa o 3,5% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 8,1%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w maju spadła do 13,5%.

Ustawa budżetowa na ten rok przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec 2013 r. wyniesie 13,0%, ale przedstawiciele rządu przyznają, że będzie znacznie wyższa. W założeniach do przyszłorocznego budżetu zapisano ten wskaźnik na poziomie 13,8% w grudniu 2014 r.