Po wzroście w kwietniu, produkcja sprzedana przemysłu w maju, ponownie była niższa niż przed rokiem. Również w budownictwie zaobserwowano dalszy spadek produkcji. Większe za to niż przed rokiem, robiliśmy zakupy - sprzedaż detaliczna liczona rok do roku wzrosla 0,5 procent.

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska dodała, że w poszczególnych rodzajach działalności sytuacja jest zróżnicowana.

Mimo spadku bezrobocia w maju w porównaniu z kwietniem, sytuacja na rynku pracy nadal jest bardzo trudna. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 13,5 procent, a więc o 0,5 procent mniej niż w miesiącu poprzednim, ale jest wyższa niż przed rokiem. Wtedy ukształtowała się na poziomie 12,6 procent.

Bez pracy w Polsce pozostaje blisko 2 miliony 180 tysięcy osób. Większość z nich nie ma prawa do zasiłku.

Bezrobocie jest zróżnicowane terytorialnie: najwyższe jest na Warmii i Mazurach, a najniższe w Wielkopolsce.