Konsensus rynkowy wynosił 38,0 pkt. 

Wskaźnik ocen bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech wzrósł/ spadł o x,x pkt do x,x pkt. 

Oczekiwania dotyczące przyszłości gospodarki strefy euro wzrosły o 3,0 pkt do 30,6 pkt, zaś wskaźnik ocen bieżących spadł o 2,7 pkt do minus 79,5 pkt, podano także.